Забезпечення внутрішньої системи якості освіти

 • Діяльність спрямована на забезпечення якості освіти у закладі

 • Дотримання вимог законодавства

 • Організація освітнього процесу

 • Моніторинг поставлених завдань

 • Планування діяльності закладу

 • Визначення режиму роботи закладу

 • Реагування на звернення, випадки булінгу

 • Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

  (НАКАЗ МОН ВІД 08.08.13 р. № 1135)

 • Повноваження керівника закладу освіти

  (СТАТТЯ 26 ЗУ «ПРО ОСВІТУ»)

 • Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти

  (НАКАЗ МОН УКРАЇНИ 28.03.2018 р. № 291)

В закладі розроблено Положення про академічну доброчесність Запорізького навчально-виховного комплексу №42 Запорізької міської ради Запорізької області. Положення містить наступні розділи:

 • Загальні положення.

 • Поняття та принципи академічної доброчесності.

 • Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

 • Види відповідальності за порушення академічної доброчесності.

 • Заходи з попередження фактів порушення академічної доброчесності.

 • Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

 • Заключні положення.